Test MPA

Poznaj swoje talenty i wykorzystaj swój potencjał

MPA Master Person Analysis

Test osobowości MPA identyfikuje cechy zachowania niezbędne do osiągnięcia sukcesu na danym stanowisku. MPA pomaga firmom zoptymalizować proces selekcji poprzez identyfikację potencjału i talentów.

Żegnaj stronniczość. Wykorzystaj obiektywne, poparte analityką danych, narzędzia do rozwoju i wzrostu twojej organizacji

Podejmuj lepsze decyzje i ogranicz niepewność 

MPA zapewnia HR i managerom istotny wgląd w cechy osobowościowe kandydatów oraz pomaga wybrać i zatrzymać odpowiednie osoby na danym stanowisku. MPA umożliwia podejmowanie lepszych i bardziej rozważnych decyzji dotyczących zasobów ludzkich w celu zwiększenia rentowności, ograniczenia niepewności i usprawnienia procesów personalnych.

 • Efektywne przepływy pracy

  Tworzenie wydajnych przepływów pracy w celu skutecznej selekcji.

 • Doskonałe dopasowanie

  Dopasowanie zmotywowanych pracowników do odpowiedniej pracy.

 • Zmniejszenie rotacji pracowników

  Ograniczenie kosztownych zmian pracowników, oszczędność czasu i pieniędzy.

MPA to test osobowości zawodowej opracowany przez psychologów. Ocenia i opisuje zachowanie w kontekście dziewięciu podstawowych właściwości, m.in. ukierunkowania na osiągnięcia, kontroli emocjonalnej i orientacji abstrakcyjnej. Są one podzielone na trzy główne obszary:

 • Siła ego
 • Czynniki społeczne
 • Styl pracy

Oprócz dziewięciu podstawowych właściwości istnieje szereg właściwości uzupełniających, które opierają się na ich kombinacji. Opisują one takie czynniki, jak niezależność, inicjatywa i motywacja.

Wyniki testów są przekazywane w przejrzystych raportach dostosowanych do różnych potrzeb, np. w przewodniku do rozmowy kwalifikacyjnej i raporcie dla kierownictwa.

 

MPA to wiarygodna ocena do celów wewnętrznych i zewnętrznych procesów rekrutacji i rozwoju. Nadaje się do wykorzystania w pracy z pracownikami i kierownikami wszystkich szczebli w różnych dziedzinach:

 

·      Selekcja

·      Rozwój indywidualny

·      Rozwój przywództwa

·      Aktywizacja zawodowa

·      Zarządzanie talentami

·      Rozwój organizacyjny