Test FACET5

Poznaj swoje talenty i wykorzystaj swój potencjał

FACET5

to jeden z najbardziej zaawansowanych pomiarów osobowości zawodowej. System oparty o Model Wielkiej Piątki ułatwia indywidualnym użytkownikom, zespołom oraz organizacjom w pełni wykorzystywać ich potencjał. Facet5 wyjaśnia jak ludzie różnią się pod względem zachowań, motywacji oraz podejścia do pracy. Co jednak kluczowe – podpowiada jak wykorzystać różnice indywidualne do podniesienia efektywności biznesowej organizacji. Narzędzie łączy obecne teorie psychologiczne z najlepszymi praktykami w obszarze zarządzania pracownikami.

Dla kogo jest badanie osobowości zawodowej FACET5?

PROFIL FACET5

Podstawowe narzędzie, które stanowi bazę do generowania różnego rodzaju raportów indywidualnych. Wyniki obrazują rzeczywiste zachowania osoby badanej w pracy, jej mocne strony, indywidualne preferencje i motywatory, najlepsze metody zarządzania tą osobą oraz wspierania jej dalszego rozwoju.

Realizowane cele:

 • Poznanie preferencji osobowościowych kandydatów w procesach rekrutacji i selekcji.
 • Integrowanie nowych pracowników – poprzez dobór odpowiednich metod, adekwatnie do preferencji pracownika i innych członków zespołu.
 • Wzmacnianie przywództwa – poprzez wskazówki, jak pracować z indywidualnymi pracownikami.
 • Poprawa współpracy oraz pracy zespołowej – większa świadomość własnych preferencji pracowników oraz preferencji innych osób w zespole lub organizacji.
 • Identyfikowanie i rozwój talentów.

  Zamów raport i konsultacje

TEAMSCAPE

W obrazowy i zarazem zwięzły sposób pokazuje dynamikę tworzonych zespołów. TeamScape obrazuje także kulturę oraz relacje wewnątrz zespołu, jego styl rozwiązywania problemów oraz podejście do realizacji zadań.

Realizowane cele:

 • Tworzenie oraz usprawnianie pracy zespołów.
 • Wspieranie zespołów we wprowadzaniu zmian.
 • Integrowanie nowych członków zespołu.
 • Budowanie koalicji pomiędzy różnymi obszarami biznesowymi.
 • Wzmacnianie indywidualnych relacji w zespole oraz budowanie wzajemnego zrozumienia.
 • Praca nad barierami związanymi z osiąganiem rezultatów zespołowych.
 • Identyfikowanie kultury zespołu i jego silnych stron.

  Zamów raport i konsultacje

AUDITION

Moduł, który pozwala przygotować profil określonej roli zawodowej, opracować profil idealnego kandydata, a następnie porównać go z rzeczywistymi profilami kandydatów. Umożliwia szybkie generowanie raportów dopasowania oraz przewodników prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych adekwatnie do profilu kandydata. Przewodniki zawierają pytania behawioralne i sytuacyjne powiązane z preferencjami zachowań osoby rekrutowanej i ułatwiają zbadanie poziomu posiadanych kompetencji.

Realizowane cele:

 • Identyfikowanie czynników sukcesu na danym stanowisku i w danej roli organizacyjnej.
 • Stworzenie profili pożądanych kandydatów.
 • Ułatwienie prowadzenia rekrutacyjnych wywiadów behawioralnych i sytuacyjnych w oparciu o generowany z systemu Przewodnik – indywidualnie dopasowany do wyników Kandydata.
 • Zwiększenie trafności podejmowanych decyzji związanych z zatrudnianiem.

  Zamów raport i konsultacje